Päivi Kosonen

Kirjallisuusterapeutti Päivi Kosonen: Kirjallisuusterapiassa pääosassa on luovuus

Mitä on kirjallisuusterapia? Filosofian tohtori Päivi Kosonen on omaelämäkertatutkimukseen erikoistunut kirjallisuudentutkija ja kirjallisuusterapeutti, YET (ratkaisukeskeinen psykoterapia). Hän toimii alalla kouluttajana ja ohjaa kirjoittamiseen ja lukemiseen keskittyviä ryhmiä Kirjan talolla Turussa ja ottaa vastaan myös yksilöasiakkaita. Kosonen vastaa kirjallisuusterapiaa koskeviin kysymyksiin.

 

Mistä on kirjallisuusterapiassa on kyse?

Kirjallisuusterapia kuuluu luoviin ja ilmaisullisiin terapiamuotoihin, kuten kuvataide- tai musiikkiterapiakin. Nimitys ei ole Suomessa vielä vakiintunut, ja kirjallisuusterapian rinnalla puhutaan runoterapiasta (poetry therapy), kirjoittamisterapiasta, sanataideterapiasta tai lukemisterapiasta (reading therapy).

Kirjallisuusihmistä puhuttaa kirjallisuusterapeuttisen työn humanistinen arvolähtökohta: kaunokirjallisuuden lukeminen ja ilmaisevat kirjoitusharjoitukset puhuttelevat ihmistä kokonaisvaltaisesti, ei vain tietyn diagnoosin mukaan luokiteltavana potilaana. Humanististen tutkimusten lisäksi myös lääke-, neuro- ja psykotieteiden piirissä on tehty vaikutustutkimuksia, joiden mukaan terapeuttisella kirjoittamisella on monenlaisia myönteisiä vaikutuksia ihmisen terveyteen ja mielenterveyteen. Vaikuttavia voimia ovat tunteiden purkamismahdollisuus ja se, että ihminen voi kirjoittaessaan työstää asioita omassa tahdissaan, säädellä välimatkaa käsiteltävään asiaan, kuten ahdistavaan tunteeseen, ja hyötyä kirjoittamisen ja asioiden käsittelyn tuomasta hallinnan, pystyvyyden ja toimijuuden kokemuksesta.

Päämääränä kirjallisuusterapiassa ei ole julkaiseminen vaan luova ja ilmaiseva tekeminen: ajatusten, tunteiden, kokemusten työstäminen keskustelun, lukemisen ja kirjoittamisen avulla. Siinä ihmisen identiteetin työstämisen, muutos- tai tavoitetarinan rakentamisen välineenä on asiakkaan ja terapeutin välinen keskustelu ja sen rinnalla kirjoitetut sanat, vaikkapa yhdessä luettu runo ja asiakkaan runon herättämien tuntojen pohjalta kirjoittama teksti, josta keskustellaan ja jota mahdollisesti lähdetään yhdessä työstämään.

 

Mitä kirjallisuusterapiaryhmässä konkreettisesti tapahtuu?

Kirjallisuusterapiaryhmässä keskustellaan, luetaan ja kirjoitetaan ohjatusti.

Tapahtuminen riippuu kuitenkin ryhmän luonteesta. Kirjallisuusterapiaryhmiä on nimittäin erilaisia, sekä varsinaisia terapiaryhmiä että väljemmin toimivia kirjallisuusterapeuttisia kasvuryhmiä (developmental group).

Olennaista vuorovaikutuksen onnistumiselle on turvallisen ja luottamuksellisen työskentelyilmapiirin muodostuminen. Ryhmätyöskentely on menetelmällistä ja tavoitteellista. Kirjallisuusterapiassa voidaan hyödyntää erilaisia lähestymistapoja ja menetelmiä, ja esimerkiksi kirjoitusharjoitukset voivat olla luovan kirjoittamisen harjoituksia tai erityisiä terapeuttisia kirjoitusharjoituksia, mutta tärkeää on terapiaprosessin luotsiminen – yksittäisten ihmisten ja koko ryhmän tavoitteiden kirkastaminen. Lopuksi arvioidaan, miten onnistunutta vuorovaikutus on ollut, ovatko käytetyt menetelmät toimineet ja sopineet, ja onko ihmisellä tunne, että hän on tullut kuulluksi ja ymmärretyksi asiassaan ja tunteissaan.

 

Mitä terapiaan osallistuva saa? Entä missä tai miten kirjallisuusterapiaryhmään voi osallistua?

Kasvuryhmiä järjestetään ympäri Suomea. Suomen kirjallisuusterapiayhdistyksen sivulta saa tietoa yksilöterapian antajista ja kasvuryhmien ohjaajista sekä heidän koulutuspohjastaan.

Kirjallisuusterapeuttisen prosessin ohjaaminen vaatii ammattitaitoa. Vaikutustutkimusten mukaan psykoterapioiden anti riippuu vuorovaikutuksen onnistumisesta.

 

Kenelle kirjallisuusterapia sopii?

Kirjallisuusterapia sopii jokaiselle, joka on kiinnostunut lukemisesta ja kirjoittamisesta tai jolla on uteliaisuus sanoja kohtaan.

 

Missä ja miten voi opiskella kirjallisuusterapeutiksi?

Helsingin yliopiston täydennyskoulutuskeskus Palmenia on järjestänyt kirjallisuusterapiakoulutusta vuoteen 2015 asti.

Kirjallisuusterapeuttisia kasvuryhmiä voi vetää ihminen, jolla on kirjallisuusterapiaohjaajan koulutus (kirjallisuusterapian perusteet, 30 op). Psykoterapiakoulutus ei ole työssä välttämätön, mutta toki se tuo ammattitaitoa, tukevuutta ja luottamusta työskentelyyn, samoin kuin työnohjaus, joka on kaikessa terapiatyössä välttämätöntä.

Suomessa toimii kirjallisuusterapiaohjaajien lisäksi myös kirjallisuusterapeutteja, joilla on psykoterapiakoulutus (esim. psykodynaaminen, ratkaisukeskeinen, kognitiivis-analyyttinen psykoterapiasuuntaus) ja sen lisäksi kirjallisuusterapiaohjaajan koulutus.

 

Teksti: Kirsi Hietanen ja Jenni Saarilahti / Lukulamppu.fi, kuvat: henkilökuva Päivi Kosonen, kirjakuva Library Books / CCAC North Library / Flickr CC 2.0
Artikkelin teksti on lisensoitu Creative Commons 1.0 -lisenssillä.

Artikkelin avainsanat ja muut aihepiirin artikkelit: kirjoittaminen, lukeminen, haastattelut

 

4131076475_82e7a9e01d_b

 

Lisätietoa kirjallisuusterapiasta

 

Kysy Päivi Kososen koulutuksista ja kursseista paivi.kosonen@ajatusmatka.net tai ota yhteyttä Facebookissa tai Messengerissä.

Syksyllä alkaa uusia Kososen vetämiä kirjallisuusterapeuttisia ryhmiä: Elämisen hetkistä alkava ”Minun tarinani” 9.9.–16.12.2015 keskiviikkoisin 17–19.15 Kirjan talolla / Turku, Linnankatu 24. Muista ryhmistä tulee  tietoa elokuussa.

Lisätietoa kirjallisuusterapiasta yleensä saa Suomessa Suomen Kirjallisuusterapia ry:n sivuilta osoitteesta kirjallisuusterapia.net. Suomen kirjallisuusterapiayhdistys on myös Facebookissa.

 

Onko sinulla kokemusta kirjallisuusterapiasta tai kiinnostaako kirjallisuusterapia sinua?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.